708-DS система за определяне степен на разтворимост

Апаратът за разтваряне 708-DS е модулна система, проектирана за ръчно или автоматизирано тестване на степен на разтворимост. Инструментът може да бъде конфигуриран за използване с кошници (Apparatus 1), бъркалки (Apparatus 2), гребла над дискове (Apparatus 5) и въртящи се цилиндри (Apparatus 6), като може да разботи със съдове с размери от 100 мл до 2 л.

Здравият, но гъвкъв, 708-DS минимизира влияния на външни променливи и е проектиран за най-висока възпроизводимост и лесна квалификация. Инструментът е създаден, за да отговори или да надвиши фармакопейните изисквания на регулаторните органи по целия свят.

  • Гъвкави варианти за вземане на проби: достъп до всички съдове за бързо и просто ръчно пробовземане през капака. Алтернативно, автоматизирайте вземането на проби с помощта на автоматизирания колектор и станцията за вземане на проби 850-DS.
  • Прецизно измервайте и записвайте ръчно температурата на отделните съдове с опционалната ръчна сонда за температура или автоматизирайте този процес с автоматичен мониторинг на температурата във всеки отделен съд.
  • Автоматизирайте пускането на лекарствената форма и стартирането на анализа с модула за дозиране на дозата (DDM) или просто въведете проби чрез ръчно поставяне през отвора в капака. Използването на функцията DDM ви позволява прецизно да пускате проби едновременно или последователно през предварително определен интервал.
  • Персонализирайте Вашия инструмент с взаимозаменяеми компоненти. Общите горни валове позволяват използването на взаимозаменяеми кошници и бъркалки, като същевременно поддържат височината им правилна, за да спестят време при смяна на конфигурациите.
  • Лесно навигирайте през настройките и методите; съхранете и ги заредете бързо чрез интуитивния интерфейс и сензорния дисплей.  Бъдете винаги в съответствие, чрез различните нива на достъп и опциите за заключване на екрана.
  • Благодарение на системата за окачване на капаците на съдовете, можете лесно да добавяте среда в съдовете, ръчно да вземете проби или измерите нужните Ви физически параметри. Капаците на съдовете автоматично се повдигат / спускат с устройството за задвижване на апарата, използвайки или стойките за подравняване или DDM системата.
  • Осигурете правилното подравняване на съда чрез Agilent 708-DS TruAlign съдовете. Вградената пластмасова яка поддържа точно центриране, както и гарантира, че стените на съда са перпендикулярни на поставката. Индикатора на яката осигурява възпроизводима ориентация на съда.
  • Намалете времето за почистване чрез наклонената водна баня - прави почистването лесно и ефективно.
  • Нагревателя / помпа на водната баня се намира зад нея и под поставката със съдовете, за да спести ценно място на лабораторния плот. Помпата е поставена върху вибрационни изолатори, за да се сведе до минимум предаваната на апарата външна вибрация.
  • Интегрирацията със софтуера Agilent Dissolution Workstation позволява автоматизирано управление на до четири системи от един компютър, като осигурява пълно съответствие с регулаторните изисквания и интегритет на данните.