Agilent 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF

Системата Agilent 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS осигурява ненадминато разделяне и селективност чрез комбинирането на хроматография, йонна мобилност и масспектрометрия. Масспектрометъра 6560 Q-TOF дори може да разкрие структурна информация, която не е достъпна с традиционните LC/MS системи с висока резолюция. 

Системата включва иновативна електродинамична технология за йонна мобилност, която значително подобрява чувствителността, като запазва привлекателен дизайн на тръбата за йонна мобилност. Това Ви позволява директно да изчислите колизионното сечение (collision cross sections, CCS) и да предпазите нестабилните целеви съединения. Независимо дали искате да създадете по-цялостен профил на метаболомна проба, да характеризирате сложна полимерна смес или да разберете структурните промени в биомолекули, йонната мобилност Ви осигурява достъп до нова информация. 

  • Златния стандарт при измерването на директното колизионно сечение и точността 
  • Постигнете максимума при разделянето чрез комбинацията на ултра-високо ефективна течна хроматография, йонна мобилност и масспектрометрия с висока резолюция 
  • По-добро разделяне на сложни isobaric класове, като липиди и гликани
  • Цялостно характеризиране на структурни форми и изомерни съединения
  • Дизайна на йонната тръба Ви позволява да запазите структурната цялост на молекулите в газовата фаза 

Брошури

Agilent 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS System. Add a New Dimension to Your Research

This brochure markets the features and benefits of the Agilent 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS System

Brochures, English, 25 May 2017, 18.34 MB, PDF

 

The Agilent Ion Mobility Q-TOF Mass Spectrometer System

Agilent Ion Mobility Q-TOF delivers an added dimension of separation and provides accurate direct measurement of collision cross sections.

Technical Overviews, English, 19 Aug 2014, 1.53 MB, PDF