Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS

Когато имате нужда от максимална чувствителност и точност на масите, системата 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS предлага ненадминати нива на детектиране при инструментите с висока резолюция.

  • Постигнете чувствителност на ниво femtogram с технологията на Agilent iFunnel, която увеличава йонния трансфер, за да постигне най-ниските нива на детектиране при LC/MS инструментите с висока резолюция.
  • Избегнете преченията и превърнете количественото определяне с висока резолюция в реалност, с комбинацията от точност и чувствителност.
  • Бъдете уверени в анализа си с точност на масите от sub-ppm и резолюция 45k.
  • Вижте всичко, когато наблюдавате или профилирате с широкия динамичен обхват на спектъра, който допълва отличните граници на откриване и изключителната възпроизводимост на системата. 
  • Възползвайте се от изключително бързата скорост на придобиване с най-новите подобрения в Agilent Infinity II UHPLC, 2D-LC, SFC, и дори GC-APCI хроматографски интерфейс.
  • Използвайте мощния софтуер MassHunter за профилиране, характеризиране, идентифициране и количествено определяне на съединенията в сложни смеси чрез MS с висока разделителна способност и MS/MS.
  • Научете последните новости при нетаргетираното наблюдение и количествено определяне чрез техниката на Agilent All Ions MS/MS

Брошури

Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS System

Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS system delivers the lowest detection levels of any high resolution LC/MS instrument

Brochures, English, 18 May 2017, 2.02 MB, PDF

 

Приложни бележки

SEC Coupled to High Resolution Mass Spectrometry for Detailed Characterization of mAbs and ADCs

Presents the use of the Agilent Bio SEC-3 column to aid HRMS characterization of mAbs and ADCs.

Application Notes, English, 01 Nov 2018, 1.63 MB, PDF

Efficient Monoclonal Antibody and Antibody Drug Conjugate Desalting Prior to Mass Spectrometry using AdvanceBio Desalting-RP Cartridges

Presents the use of AdvanceBio Desalting-RP cartridges to pretreat mAb and ADC samples before MS analysis.

Application Notes, English, 01 Nov 2018, 2.11 MB, PDF

Rapid LC/TOF MS for Analytical Screening of Drugs in the Clinical Research Lab

Investigates replacing immunoassay-based drug screening and creatinine quantitation by a rapid LC/TOF MS screen with increased specificity and accuracy.

Application Notes, English, 23 Aug 2018, 662.53 KB, PDF

LC/MS Method for Comprehensive Analysis of Plasma Lipids

An Agilent LC system, ZORBAX column and optimized LC gradient were used for fast separation of blood plasma lipids with 15 minutes cycle time injection-to injection.

Application Notes, English, 18 Jul 2018, 971.83 KB, PDF

A Discovery Proteomics Workflow for the Elucidation of Prostate Cancer Biomarkers

Overview of a discovery-to-targeted workflow to identify potential cancer biomarkers with Q-TOF based label-free shotgun proteomics.

Application Notes, English, 21 Nov 2017, 2.50 MB, PDF

Comprehensive Food Profiling Combining High Resolution LC/MS and GC/MS Analysis

A comprehensive untargeted approach using high-resolution LC/MS and GC/MS was applied to study differences in food compositions from distinct diets.

Application Notes, English, 31 Aug 2017, 6.10 MB, PDF

An Integrated Workflow for Peptide Mapping of Monoclonal Antibodies

This app note presents a high-throughput workflow that enables simultaneous, highly reproducible sample digestion and cleanup.

Application Notes, English, 15 Feb 2017, 2.27 MB, PDF