Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

Системата Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF е създадена, за да се справи с множество задачи в биофармацевтичното характеризиране. Когато трябва да получите най-много информация на ниво цял протеин, автоматично да потвърдите секвенция чрез картографиране на пептид и да разберете PTMs със сигурност, Agilent ви предоставя система, която Ви осигурява всичко това.

Профилирайте точно главните и второстепенни протеоформи с технологията time-of-flight, която предлага нови нива на чувствителност и яснота при спектрометрията на цели протеини. Можете лесно да получите по-задълбочена информация за разтворените пептидни проби с режима на работа Iterative MS/MS. 6545XT AdvanceBio Q-TOF е аналитичния крайъгълен камък в цялостния комплект инструменти, създадени за биофармацията.

  • Започнете работа бързо с quick-start методи, които включват Agilent AdvanceBio колони за течна хроматография за работа с цели протеини и пептидни работни процеси.
  • Характеризирайте както главни, така и второстепенни протеинни вариации с автоматизирания работен процес за обработка на данните чрез софтуера MassHunter BioConfirm.
  • Адаптирайте инструмента към Вашите нужди с автоматичната настройка SWARM, за да осигурите оптимална производителност без ръчни настройки. Нова настройка за големи молекули позволява sub-nanogram нива на детекция за цели гликозилирани моноклонални антитела.
  • Бъдете сигурни в резултатите си с точност на масите в диапазона 10 ppm за гликозилирани цели протеини.
  • Получете по-подробна информация за разтворените проби с новата мощна функция iterative MS/MS.
  • Осигурете си непрекъсната работа чрез система, която е тествана с хиляди инжектирания на протеини без загуба на производителност.
  • Намалете забавянията поради поддръжка - почистване на входната оптика без разхерметизиране.

Брошура

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF System: Designed for Biopharma

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF System: Designed for Biopharma

Brochures, English, 23 Apr 2019, 1.53 MB, PDF

 

Приложни бележки

Profiling Glycosylation of Monoclonal Antibodies at Three Levels Using the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

This application note demonstrates three approaches to quantitatively understand the glycosylation present for a given mAb.

Application Notes, English, 23 Apr 2019, 1.20 MB, PDF

 

Precise Characterization of Intact mAbs by the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

This app note presents a complete high-throughput workflow solution to analyze a variety of mAb products.

Application Notes, English, 19 Nov 2018, 1.31 MB, PDF

 

Host Cell Protein Analysis Using Agilent AssayMAP Bravo and 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

This study demonstrates an HCP analysis workflow

Application Notes, English, 02 Jul 2018, 1.66 MB, PDF

 

In-depth Peptide Mapping with Iterative MS/MS Acquisition on the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q TOF

This Application Note presents an integrated workflow for peptide mapping of a mAb with Iterative MS/MS from automated sample preparation to data analysis.

Application Notes, English, 02 Nov 2017, 2.19 MB, PDF