Agilent 6545 LC/Q-TOF

Agilent 6545 LC/Q-TOF е стандартът при средния клас квадруполни Time-of-Flight LC/MS инструменти. Създаден за нецелеви анализ, дава възможност за широк скрийнинг, цялостно профилиране и идентифициране на неизестни съединения.  

Agilent’s 6545 LC/Q-TOF MS осигурява чувствителност, резолюция, точност на масите, изотопна прецизност и скорост едновременно в едно измерване. Автоматичната настройка SWARM осигурява оптимална производителност за всеки, съгласно конкретното му приложение. Системата съчетава отлична чувствителност в рамките на широк спектрален динамичен обхват с прецизно количествено определяне, намалявайки броя необходими повторения или размера на проучването. 

  • Автоматичната настройка SWARM подобрява чувствителността до 5 пъти за приложения с малки молекули и запазва чувствителните съединения, за по-добра детекция
  • Получавате стабилна точност на масите ден след ден, благодарение на подобрения в дизайна на електрониката на TOF инструментите на Agilent
  • Стабилна чувствителност, осигурена от ортогоналата Agilent Jet Stream йонизация и йонна оптика сходна с тази на LC/TQ
  • Подобрен детектор с удължен до 3X живот

Брошури

Your Path to Success – Agilent Solutions for Metabolomics

Agilent Solutions for Metabolomics brochure. Innovative metabolomics solutions from Agilent provide a powerful portfolio of instruments and informatics tools.

Brochures, English, 17 Apr 2019, 3.36 MB, PDF

 

Guide to Peptide Quantitation

Agilent is ideally qualified and happy to be the company that can assist you in your peptide quantitation journey.

Brochures, English, 08 Jun 2018, 559.38 KB, PDF

 

6545 Q-TOF LC/MS System Brochure

The new 6545 Q-TOF incorporates hardware and software innovations to enhance quality, significantly improve instrument robustness and increase overall performance.

Brochures, English, 24 May 2017, 28.52 MB, PDF

 

Приложни бележки

Identification of Unknowns in Ground and Surface Water by LC/Q-TOF

Identification of known and unknown pharmaceuticals and their degradants in surface and groundwater usign LC/Q-TOF accurate mass analysis and accurate mass tools

Application Notes, English, 04 Jun 2018, 981.61 KB, PDF

 

Metabolomic Research Using the 6545 Q-TOF LC/MS System

The 6545 Q-TOF is tuned by the novel Swarm Autotune for optimal performance in the m/z range of the metabolites in this metabolomics application.

Application Notes, English, 14 Mar 2018, 732.97 KB, PDF

 

Mining the Lipidome Using the 6545 Q-TOF LC/MS System

The 6545 Q-TOF is tuned by the novel Swarm Autotune for optimal performance in the m/z range of the lipids in this lipidomics application.

Application Notes, English, 14 Mar 2018, 810.23 KB, PDF

 

Identification and Semiquantitation of Monoterpene Glycosides in Ripening Muscat of Alexandria Grapes

The workflow and software used to identify and semiquantitate monoterpene glycosides in ripening Muscat of Alexandria grapes

Application Notes, English, 16 Aug 2018, 2.13 MB, PDF