Agilent 6530 LC/Q-TOF

Издигнете анализа си на ново ниво със системата Agilent 6530 Quadrupole Time-of-Flight LC/MS. Събиране на пълен масспектър, последван от MS/MS и техниката All Ions правят инструмента подходящ за фармацевтичната индустрия, както и за научните и правителствените институции. Масспектрометрията с точна маса Ви гарантира по-висока увереност в анализа.

Agilent 6530 осигурява силата на MS/MS с висока резолюция и точни маси, за да бъдете напълно сигурни във Вашите данни. Всички софтуерни работни процеси от средния и висок клас инструменти на Agilent са съвместими с 6530, позволявайки лесен достъп до данните и разработки. Благодарение на демонстрираната надеждност на 6530, Вашата лаборатория винаги ще е в крак.

  • Точност на масите до 2 ppm - дава ви пълна увереност в анализа.
  • Мощен Agilent Jet Stream източник Ви позволява да откриете съeдинения с ниска концентрация.
  • Широк спектърален динамичен обхват улеснява едновременното измерване на компоненти с ниска концентрация при наличие на матрични пречения. 
  • Най-новите подобрения в Agilent Infinity II UHPLC, 2D-LC, SFC, и дори GC-APCI интерфейс Ви дават невероятно висока скорост на анализа.
  • Мощният софтуер MassHunter осигурява най-съвременните възможности за профилиране, характеризиране, идентифициране и количествено определяне на съединения в сложни смеси чрез MS с висока разделителна способност и MS/MS.
  • Нецелеви скрийнинг и количествено определяне чрез техниката на Agilent All Ions MS/MS.

Брошура

Raise Your Analysis to a New Level

Agilent 6530 Q-TOF LC/MS system

Brochures, English, 13 Apr 2018, 653.39 KB, PDF

 

Приложни бележки 

Multi-Attribute Analysis of Monoclonal Antibodies Using the Agilent InfinityLab 2D-LC Solution and Q-TOF MS

Describes a workflow for monitoring multiple mAb characteristics involving the Agilent 1290 Infinity II 2D-LC System.

Application Notes, English, 21 May 2019, 1.88 MB, PDF

 

An Integrated Workflow for Peptide Mapping of Monoclonal Antibodies

This app note presents a high-throughput workflow that enables simultaneous, highly reproducible sample digestion and cleanup.

Application Notes, English, 15 Feb 2017, 2.27 MB, PDF

 

Measuring Drug-to-Antibody Ratio (DAR) for Antibody-Drug Conjugates (ADCs) with UHPLC/Q-TOF

In this application note, we are investigating an antibody drug conjugate (ADC) with a cysteine linker. The Agilent 1290 Infinity II liquid chromatography system connected to a PLRP-S reversed phase liquid chromatography column was used to separate restored light and heavy chains and light and heavy chains of the corresponding drug linkers.

Application Notes, English, 16 Sep 2016, 710.02 KB, PDF

 

Clone Selection Using the Agilent 1290 Infinity Online 2D-LC/MS Solution

Clone selection is important during Monoclonal antibodies development. Proof of principle using 2D-LC/MS solution is demonstrated for identifying the correct clone.

Application Notes, English, 14 Sep 2016, 2.75 MB, PDF