Agilent 6470A Triple Quadrupole LC/MS

Тройно квадруполната система Agilent 6470A LC/MS осигурява надеждна производителност за търговски, регулаторни, изследователски приложения и приложения в областта на науките за живота. Системата 6470A UHPLC MS/MS се възползва от две технологични предимства: Agilent Jet Stream йонизационен източник и колизионна клетка с извита геометрия. Тези иновации Ви позволяват надеждно да определите целеви компоненти в ниски концентрации в разнообразни матрици, като едновременно постигате и широк линеен динамичен обхват. 
6470A LC/MS/MS осигурява най-добрите в неговия клас чувствителност, прецизност и скорост на сканиране, така че можете  да използвате по-малко количество проба или да я разредите, и пак да сте напълно сигурни в точността на резултатите си. Доказаната устойчивост и надеждност означават по-малко поддръжка и повече непрекъсната продуктивност на лабораторията.

  • Подобрена чувствителност - граници на откриване от ниво sub-femtogram
  • По-силен сигнал и намален шум - технологията Agilent Jet Stream използва супер нагрят азот, за да подобри генерирането на йони и десолватацията.
  • Сигурна инвестиция - възможност за надграждане с Agilent iFunnel Technology
  • Ефикасно събиране и трансмисия на продуктовите йони от иновативната извита и скосена хексаполна конструкция
  • Скрийнинг, потвърждение и количествено определяне – Triggered MRM (tMRM) съчетава бързо и чувствително MRM количествено определяне с генерирането на спектър с продуктови йони. Позволява библиотечно търсене, едновременен скрийнинг и потвърждение на съединенията при границата на определяне.

Брошура:

The 6470 Triple Quadrupole LC/MS: Rock Solid Performance for Confident Quantitation

Download the 6470 Triple Quadrupole brochure to learn about its rock solid performance for confident quantitation

Brochures, English, 03 Jun 2016, 6.80 MB, PDF

 

Your Path to Success – Agilent Solutions for Metabolomics

Agilent Solutions for Metabolomics brochure. Innovative metabolomics solutions from Agilent provide a powerful portfolio of instruments and informatics tools.

Brochures, English17 Apr 2019, 3.36 MB, PDF

 

Case Studies:

Is It Safe? Agilent backs researcher’s grand objective: clean water

Fiona Regan worries about the impact of chemicals entering the water supply and the broader ecosystem.

Case Studies, English, 05 Dec 2018, 430.54 KB, PDF