Agilent 6230B Time of Flight LC/MS

Системата Agilent 6230B time-of-flight LC/MS (LC/TOF) Ви позволява да надградите от измерване на единица маса към измерване на точна маса, за още по-сигурна идентификация на съединенията отвъд традиционната LC/MS детекция. Ще получите пълни данни за спектъра за скрийнинг, профилиране и идентифициране на малки молекули, големи биологични компоненти и всички съединения помежду им. Това превръща 6230B TOF в най-подходящия инструмент за приложения като разработване на лекарства, токсикология и анализ на цели протеини. 

MS/MS приложенията се поддържат, чрез използването на фрагменти, образувани в областта на десолватация в йонизацонния източник на TOF системата. След това софтуерът All Ions MS/MS позволява идентифициране на целевите съединения с голяма точност, чрез сравнение на моделите на фрагментация с MS/MS библиотеките на Agilent. Останалите напредничави и интуитивни софтуерни инструменти като SWARM автоматичната настройка и Walkup софтуерът  позволяват на всеки да постигне надеждни резултати. Постигането на експертни резултати не трябва да изисква експертно обучение. С Agilent 6230B time-of-flight LC/MS не се и налага. 

 • Намалете фалшивите позитивни резултати с точност на масите по-добра от 1 ppm.
 • Осигурете си отлично качество на данните дори за UHPLC пикове при натоварени работни процеси, със скорост на събиране на данни до 44 спектъра/секунда.
 • Идентифицирайте съединения на база точна маса, изотопно разпределение и химичен състав, като използвате Find by Formula в софтуера MassHunter.
 • Анализирайте моноклонални антитела (mAb) с висока точност на масите и висока резолюция за гликоформи и отрязвания.
 • Характеризирайте големи биологични съединения с широк обхват на масата до 20,000 m/z.
 • Отделете целевите съединения от преченията чрез високата резолюция.
 • Открийте примеси в изключително следови концентрации до ниски пикограми, благодарение на технологията Agilent Jet Stream .
 • Идентифицирайте целеви съединения в следови количества при сложни матрици с до 5 порядъка на спектралния динамичен обхват.
 • Намалете административните задачи и рискове като елиминирате нуждата от експертиза в областта на LC/MS с интуитивния софтуер MassHunter Walkup.
 • Изпълнявайте нецелеви скрийнинг с допълнителната информация, която предоставя предизвиканата в източника фрагментация.
 • Преминете оттатък UHPLC разделянето с поддържаните техиники като капилярна електрофореза, SFC, 2D-LC, и дори GC-APCI интерфейс.

Брошура

Why Stop at Detection Start Identifying_ Agilent 6230 LC/TOF System

Screening samples by HPLC enables rapid compound detection.

Brochures, English, 02 Nov 2018, 1.64 MB, PDF

 

Приложни бележки

Monoclonal Antibody Charge Variants Identification by Fully Automated Capillary Isoelectric Focusing – Mass Spectrometry

Presents the use of the Agilent 7100 CE Instrument with MS detection for direct MS determination of monoclonal antibody charge variants.

Application Notes, English, 01 Feb 2019, 2.41 MB, PDF

Separation of 15 Underivatized Saccharide and Sialic Acid USP Standards Using an Agilent AdvanceBio MS Spent Media Column with TOF MS Detection

An Agilent AdvanceBio MS Spent Media column is used to separate saccharide and sialic acid USP standards, with an Agilent 1260 Infinity II LC and TOF MS detection.

Application Notes, English, 31 Oct 2018, 718.22 KB, PDF

Method Development Using Method Scouting Wizard on the Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System with Time-of-Flight Mass Spectrometric Detection

Describes the use of the Agilent ChemStation Method Scouting Wizard in method development to separate and detect active compounds using SFC and TOF MS.

Application Notes, English, 05 Oct 2018, 1.17 MB, PDF

Comprehensive Food Profiling Combining High Resolution LC/MS and GC/MS Analysis

A comprehensive untargeted approach using high-resolution LC/MS and GC/MS was applied to study differences in food compositions from distinct diets.

Application Notes, English, 31 Aug 2017, 6.10 MB, PDF