Agilent 5100 горелки за SVDV-VDV-RV

Agilent 5100 ICP-OES разполага с горелка, която е лесна за инсталиране и с прост и ефективен механизъм за зареждане на горелките. Това автоматично подравнява горелката и свързва газовете, за да се осигури бързо стартиране и възпроизводимост. Веднъж зареден, няма нужда от допълнителни настройки на горелката или оптично подравняване на позицията за аксиално наблюдение. Автоматичното подравняване гарантира, че се постига възпроизводима производителност с всеки оператор и помага за значително намаляване на вариациите от инструмент до инструмент.
5100 ICP-OES на Agilent също разполага със здрава вертикална горелка във всичките три конфигурации на инструмента. Вертикалната ориентация на горелката Ви позволява да измервате най-предизвикателните проби - от тежки матрици до летливи органични разтворители. Това означава безкомпромисни, надеждни измервания на трудни проби с по-малко почистване и по-малко време на престой. С по-дългия живот, който се очаква от вертикалните горелки, са необходими по-малко резервни горелки.

  • Вертикалната ориентация на горелката осигурява изключително подходяща конфигурация за определяне на трудни проби.
  • Горелката позволява на ICP-OES 5100 да постигне граници на откриване на плазма с аксиално наблюдение.
  • Справя се дори с най-трудните проби и постига ненадмината дългосрочна стабилност.
  • Горелка, която е лесна за инсталиране - елиминира се процесът на подравняване на горелката.
  • Осигурява бързо стартиране на работата и възпроизводими резултати с всеки оператор.