4th Edition Handbook of ICP-QQQ applications

07.05.2019

Agilent представя първата в света тройна квадруполна ICP-MS (ICP-QQQ) система през 2012 г. Тандемната двойно MS конфигурация на инструментите на Agilent ICP-QQQ - с два напълно функциониращи филтъра за маса, от едната страна на ORS клетката - позволява безпрецедентен контрол върху йоните, които влизат в колизионно/реакционната клетка (CRC).

Наскоро Agilent публикува четвъртото издание на наръчника ICP-QQQ с 68 приложения в области от науката за полупроводниците, материалите, околната среда, храните, фармацевтиката и LifeScience, ядрена наука и от областта на геологията. Наръчникът е достъпен на адрес https://bit.ly/2OqzZc3 

Допълнително над 400 рецензирани доклада, илюстриращи иновативни и нови приложения, използващи системите на Agilent ICP-QQQ, са достъпни на адрес: https://bit.ly/2YovXoX