4th Edition Handbook of ICP-QQQ applications

07.05.2019

Agilent представя първата в света тройна квадруполна ICP-MS (ICP-QQQ) система през 2012 г. Тандемната двойно MS конфигурация на инструментите на Agilent ICP-QQQ - с два напълно функциониращи филтъра за маса, от едната страна на ORS клетката - позволява безпрецедентен контрол върху йоните, които влизат в колизионно/реакционната клетка (CRC).

Наскоро Agilent публикува четвъртото издание на наръчника ICP-QQQ с 68 приложения в области от науката за полупроводниците, материалите, околната среда, храните, фармацевтиката и LifeScience, ядрена наука и от областта на геологията. Наръчникът е достъпен на адрес https://bit.ly/2OqzZc3 

Допълнително над 400 рецензирани доклада, илюстриращи иновативни и нови приложения, използващи системите на Agilent ICP-QQQ, са достъпни на адрес: https://bit.ly/2YovXoX 

Последни новини

21.04.2019

Т.Е.А.М. участва в PLASTIC FREE RUN Pancharevo

Колеги от екипа на Т.Е.А.М. ООД се включиха в каузата на National Geographic Plastic Free и взеха участие в най-голямото пролетно планинско бягане в България.

28.05.2019

Наръчник за автоматизирана обработка на течни проби

Открийте как системата за автоматизирана обработка на течни проби позволява високо продуктивен скрийнинг, давайки възпроизводими резултати за разнообразни приложения, включително откриване на наркотици