bg | en
начало | услуги | приложения | за нас | клиенти | контактиКолони за течна хроматография и LC/MS от Agilent Technologies

Колони за течна хроматография и LC/MS от Agilent Technologies

Нещо повече от високотехнологични продукти. Възпроизводими резултати.

От научните изследвания до рутинния качествен контрол вие винаги ще намерите ВЕТХ колона ZORBAX, която ще ви предложи оптимизирано решение за вашия специфичен анализ или препаративно пречистване. Колоните ZORBAX от Agilent са оптимизирани за висока производителност, като в същото време предлагат най-широкия диапазон от възможност за избор при моделите Rapid Resolution HT (1.8 µm) и Rapid Resolution (3.5 µm) . Налични са голям брой готови решения за разделяния при анализ на протеини (Рroteomics) и за препаративно пречистване на различни съединения, също както и над 800 аналитични приложения, покриващи огромен брой специфични анализи и условия.

Не можете да изберете подходящата колона? Използвайте навигатора за избор на колони за течна хроматография и пробоподготовка.

Свали новия каталог за всички колони за течна хроматография от Agilent Technologies (24 MB, PDF)…

За колегите от фармацевтичната промишленост – вижте обозначенията на колоните Agilent според USPharmacopeia тук

Колони за бързо разделяне от Agilent
Обратнофазови колони Zorbax RP
Други обратнофазови колони
Колони за специални приложения
Нормалнофазови колони
Колони за йонообмен
Колони за гел-проникваща/изключваща по размер хроматография (GPC/SEC)
Препаративни колони Agilent
Препаративни колони Zorbax
ВЕТХ колони за биотехнологиите
Аксесоари и комплекти за разработване на методи
Обратнофазови колони за протеини и пептиди
Колони за анализ на олигонуклеотиди
Капилярни/Нано/Микро Колони
Колони за протеомикс
помощни материали
новини и анонси
промоции

Аналитика 2016...

Copyright © 2011 T.E.A.M. Ltd. – Analytical Department последно обновяване: 22.06.2018

Powered by AWD