bg | en
начало | услуги | приложения | за нас | клиенти | контактиконсумативи за GC и GC/MS

консумативи за GC и GC/MS

Нещо повече от необходимост. Възпроизводими резултати.

Повече от 40 години Agilent поставя началото на нови пътища чрез непрекъснати иновации в газовата хроматография. Ние продължаваме традициите за лидерство, като ви предлагаме най-широката селекция от газхроматографски колони и консумативи на пазара. Ние прилагаме нашият изключителен опит в газовата хроматография, за да ви помогнем да минимизирате скъпото сервизно време, докато апарата ви не е в работен режим. Всички консумативи за газова хроматография и GC/MS са произведени според точните спецификации на Agilent за да могат да ви осигурят най-стабилните и висококачествени резултати от анализа.

помощни материали
новини и анонси
промоции

Аналитика 2016...

Copyright © 2011 T.E.A.M. Ltd. – Analytical Department последно обновяване: 22.06.2018

Powered by AWD