bg | en
начало | услуги | приложения | за нас | клиенти | контактиИновации в електрофорезата

Иновации в електрофорезата

Авангардни решения с електрофореза от Agilent

Електрофорезата се използва в голям брой научни дисциплини за разделяне, количествено определяне, обогатяване и пречистване на биомолекули, които се различават по електричен заряд или полярност. Agilent и Т.Е.А.М. ви предлагат иновативни решения за електрофоретично разделяне. Системата Agilent 2100 Bioanalyzer анализира биомолекули или клетки в микрофлуидни мрежи от канали и ямки, изрязани в стъклени чипове. Фракционатора Agilent 3100 OFFGEL разделя протеини или пептиди по изоелектрична точка чрез течно-течно възстановяване с цел постигането на pI-базирана фракционация с висока резолюция. Системата за капилярна електрофореза Agilent 7100 e най-чувствителната CE система на пазара и безпроблемно се интегрира с масспектрометрите на Agilent Technologies.
помощни материали
новини и анонси
промоции

Аналитика 2016...

Copyright © 2011 T.E.A.M. Ltd. – Analytical Department последно обновяване: 22.06.2018

Powered by AWD