bg | en
начало | услуги | приложения | за нас | клиенти | контакти


clients

Някои от фирмите с най-много инсталирано оборудване от фирма Т.Е.А.М. ООД са: Централна и регионални лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда  - София, Бургас, Варна, Русе, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Монтана, Стара Загора, Смолян; Актавис АД, Антибиотик-Разград АД, Балканфарма Дупница АД, Балканфарма Троян АД; Биовет АД; Лаборатория по Допинг контрол – София; Регионални здравни инспекции - София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив; Национална мрежа от митнически лаборатории - София, Пловдив, Русе; Лукойл - Нефтохим Бургас АД; ЦЛВСЕЕ; МВР - София и 25 ОДП в страната; Медицинска Академия - София, Пловдив, Варна; Българска Академия на Науките - И-т полимери, ИКК, ИМК, ИОНХ, ИОХ-ЦФ; ИАЛ - Изпълнителна Агенция по Лекарствата; Софарма АД; СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация; Неохим - Димитровград; МУ София, Пловдив и Варна - Фармакология и Токсикология; Медитрайл Интернешънълс ЕООД; Министерство на Околната среда и водите; Национален център по метрология; Медика АД - Сандански; Арома АД; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София; Централна лаборатория по контрол на пестициди, нитрати, тежки метали; ХТМУ-София; Химко АД; Институт по почвознание "Никола Пушкаров“; Гранична полиция; Летище София – отдел Сигурност; Българска роза АД; Ветпром АД; Адифарм АД, Провими АД, СЖС България ЕООД, ИЦ Алмитест ООД и др.

Т.Е.А.М. ООД има спечелени 72 международни търга, с участие по програма PHARE и проекти на World Bank и NATO, а също и по програми на TEMPUS, UNDP, COPERNICUS, JICA, GTZ, и по следприсъединителните еврофондове за доставка и инсталация на аналитично оборудване в страната и чужбина.

помощни материали
новини и анонси
промоции

Аналитика 2016...

Copyright © 2011 T.E.A.M. Ltd. – Analytical Department последно обновяване: 22.06.2018

Powered by AWD