bg | en
начало | услуги | приложения | за нас | клиенти | контактиАтомна спектроскопия

Атомна спектроскопияAgilent прави пробив в областта на атомната спектроскопия с въвеждането на новия модел спектрометър с микровълнова плазма измерващ атомна емисия (MP-AES) 4200. Той работи изцяло с азот, генериран от въздуха. С този уред Вашата лаборатория може да изпълнява бързи многоелементни анализи без необходимост от наблюдение, елиминирайки използването на скъпи и запалими газове.

Agilent предлага и изчерпателна гама от традиционни инструменти за атомна абсорбция, включваща пламъчна и/или електротермична атомизация, с функция за бързо последователно измерване на елементите и Зееманова или деутериева корекция. Комбинираните спектрометри предлагат едновременна работа с двата вида атомизация.

Продуктите от ICP-OES гамата предлагат висока производителност и са предназначени да се справят както с рутинните, така и с най-трудните елементни анализи.

Гамата ICP–MS спектрометри осигурява уникална производителност за редица приложения, предлагайки висока толерантност към матрицата, благодарение на клетката за отстраняване на пречения с режим на сблъсък/реакция (collision/reaction cell) с Не, както и 11 порядъка линеен динамичен диапазон на детектора.

За работата на Вашия инструмент, Agilent предлага пълно портфолио от части и консумативи. Разгледайте препоръчаните консумативи за Вашия инструмент - ICP-MS, ICP-OES, AA или MP-AES.

Посетете и раздела за софтуер и информатика за повече информация относно IT системите за спектроскопия, включващи софтуер за AA, MP-AES, ICP-OES и ICP-MS.
помощни материали
новини и анонси
промоции

Аналитика 2016...

Copyright © 2011 T.E.A.M. Ltd. – Analytical Department последно обновяване: 22.06.2018

Powered by AWD